-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply
Shri. Eknath Shinde
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री, मंत्री पणन महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
Shri. Devendra Fadnavis
श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्वये 23 मार्च, 1984 रोजी झाली. कृषि पणन मंडळ हे राज्यातील कृषि मालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून या क्षेत्रात पणन मंडळाने विविध कार्ये केली आहेत. कृषि पणन मंडळाने राज्यातील पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा आणण्याबरोबरच बरोबरच सुसुत्रता आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

MSAMB Building

निविदा/दरपत्रक View All

1) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) e-Tender for Leasing out Keshar Mango Facility Center Beed, Beed - Second Advertisement

Published On: Dec 1 2022 10:00AM

Last Date : Dec 15 2022 5:00PM

View Documents
2) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Atpadi facility center Tender second advt -first Extension of Time

Published On: Nov 28 2022 11:00AM

Last Date : Dec 4 2022 5:00PM

View Documents
3) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Addvertisement for rentout Export Facility Centre, Kalwan Dist Nashik

Published On: Nov 25 2022 11:00AM

Last Date : Dec 9 2022 5:00PM

View Documents
4) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) CONSTRUCTION OF R.C.C. WATER TANK ESR 50000.00 LTR. CAPACITY AT MAIN YARD SATANA TAL. SATANA, DIST. NASHIK FOR A.P.M.C.SATANA

Published On: Nov 29 2022 4:00AM

Last Date : Dec 6 2022 4:00AM

View Documents
परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) Global Good Agricultural Practices - Farmers' Handbook new
View Documents
2) आंतरराज्य ट्रेडर्स यादी
View Documents
3) आंतरराज्य व्यापार वृद्धी - परराज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी
View Documents
4) 1. Onion Suppliers from Maharashtra
View Documents
5) 2. कोवीड-१९ पार्सल ट्रेन्सची लिंक
View Documents
6) 3. DETAILS-COVID 19 P S TRAINS IN MAHARASHTRA
View Documents
7) 4. LIST-COVID 19 P S TRAINS IN MAHARASHTRA
View Documents
8) 5. Railway zonewise number
View Documents
9) शेतमाल वाहतुकीसाठी रेल्वेची स्पेशल हॉर्टीकल्चर रेल्वे व पार्सल रेल्वे सुविधा
View Documents
परिपत्रक

इतर संस्था

1) इतर परिपत्रक
View Documents
बातम्या

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) Global Good Agricultural Practices - Farmers' Handbook new
View Documents
2) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2022 new
View Documents
3) कृषि पणन विषयक बातम्या : जून 2022
View Documents
4) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2022
View Documents
5) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2022
View Documents
6) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2022
View Documents
7) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2022
View Documents
8) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2022
View Documents
9) कृषि पणन विषयक बातम्या डिसेंबर 2021
View Documents
10) कृषि पणन विषयक बातम्या नोव्हेंबर 2021
View Documents
11) कृषि पणन विषयक बातम्या ऑक्टोबर 2021
View Documents
12) कृषि पणन विषयक बातम्या सप्टेंबर 2021
View Documents