-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply
Shri. Eknath Shinde
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री, मंत्री पणन महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
Shri. Devendra Fadnavis
श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्वये 23 मार्च, 1984 रोजी झाली. कृषि पणन मंडळ हे राज्यातील कृषि मालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून या क्षेत्रात पणन मंडळाने विविध कार्ये केली आहेत. कृषि पणन मंडळाने राज्यातील पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा आणण्याबरोबरच बरोबरच सुसुत्रता आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

MSAMB Building

निविदा/दरपत्रक View All

1) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Advertise for Supply/I/C and testing of Projector for MSAMB Nashik Office

Published On: Feb 4 2023 1:40PM

Last Date : Feb 10 2023 5:00PM

View Documents
2) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Advertisement for Supply/I/C/ Testing of A C units for MSAMB nashik Office

Published On: Feb 4 2023 10:00AM

Last Date : Feb 10 2023 5:00PM

View Documents
3) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Advertisement for Quotation of Electrical work for MSAMB nashik Office

Published On: Feb 4 2023 10:00AM

Last Date : Feb 10 2023 5:00PM

View Documents
4) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Advertisement for Quotation of Civil work for MSAMB nashik Office

Published On: Feb 4 2023 10:00AM

Last Date : Feb 10 2023 5:00PM

View Documents
5) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Second Time Advertisement For Rentingout Shirpur Modern Market Facility Centre Dist - Dhule

Published On: Feb 1 2023 5:00PM

Last Date : Feb 10 2023 5:00PM

View Documents
6) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) New Instalation of water ATM & orange auction hall no.4 main feeder cable instalation & other electrical work

Published On: Feb 4 2023 11:00AM

Last Date : Feb 22 2023 12:00PM

View Documents
7) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) TO SUPPLY 20KVS KIRLOSKAR GREEN (MANUALLY) GENERATOR AND INSTALLATION AT KRISHIDEV PETROLEUM, PHALTAN-GIRVI ROAD, SASKAL TAL-PHALTAN DIST-SATARA

Published On: Feb 3 2023 1:00PM

Last Date : Feb 8 2023 1:00PM

View Documents
8) Tenders of Magnet EoI for inviting proposals for Tissue Culture Lab and Nursery Development- with extended date 8-2-2023

Published On: Dec 26 2022 10:00AM

Last Date : Feb 8 2023 5:00PM

View Documents
9) Tenders of Magnet EoI & Guidelines for Nursery Development & Tissue Culture Lab under MAGNET project

Published On: Dec 26 2022 10:00AM

Last Date : Feb 8 2023 5:00PM

View Documents
10) Tenders of Magnet EoI & Guidelines for Nursery Development & Tissue Culture Lab under MAGNET project

Published On: Dec 26 2022 10:00AM

Last Date : Feb 8 2023 5:05AM

View Documents
परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) आंतरराज्य व्यापार वृद्धी - परराज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी
View Documents
2) आंतरराज्य ट्रेडर्स यादी
View Documents
परिपत्रक

इतर संस्था

बातम्या

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2022 new
View Documents
2) कृषि पणन विषयक बातम्या : जून 2022
View Documents
3) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2022
View Documents
4) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2022
View Documents
5) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2022
View Documents
6) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2022
View Documents
7) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2022
View Documents
8) कृषि पणन विषयक बातम्या डिसेंबर 2021
View Documents
9) कृषि पणन विषयक बातम्या नोव्हेंबर 2021
View Documents
10) कृषि पणन विषयक बातम्या ऑक्टोबर 2021
View Documents
11) कृषि पणन विषयक बातम्या सप्टेंबर 2021
View Documents