-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply
Shri. Eknath Shinde
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री, मंत्री पणन महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
Shri. Devendra Fadnavis
श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्वये 23 मार्च, 1984 रोजी झाली. कृषि पणन मंडळ हे राज्यातील कृषि मालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून या क्षेत्रात पणन मंडळाने विविध कार्ये केली आहेत. कृषि पणन मंडळाने राज्यातील पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा आणण्याबरोबरच बरोबरच सुसुत्रता आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

MSAMB Building

निविदा/दरपत्रक View All

1) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) ToR FOR Appointing Consulting Agency for preparation of DPR for Development of Agri Mkt Facilities at Babgaon and Kaldongari

Published On: May 31 2023 9:10AM

Last Date : Jun 27 2023 5:45PM

View Documents
2) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Tender Of Modern Fruit And Vegetables Facility Center Pulgaon Dist Wardha

Published On: May 30 2023 9:45AM

Last Date : Jun 13 2023 6:30PM

View Documents
3) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) ELECTRICAL AND ALLIED WORK AT MANGO EXPORT FACILITY CENTRE NACHANE, RATNAGIRI

Published On: May 30 2023 12:01AM

Last Date : Jun 8 2023 5:00PM

View Documents
4) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) ELECTRICAL AND ALLIED WORK AT MANGO EXPORT FACILITY CENTRE JAMSANDE, TALUKA DEVGAD, DIST.SINDHUDURG

Published On: May 30 2023 12:01AM

Last Date : Jun 8 2023 5:00PM

View Documents
5) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) eTender Notice for Construction of RCC Compound wall at MSAMB’s Survey No.201 & 202 & Strengthing of Existing Lake wall at Main Farm Survey No.351 at Talegaon (Dabhade), Taluka Maval, District Pune

Published On: May 29 2023 3:00PM

Last Date : Jun 13 2023 3:00PM

View Documents
6) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) APMC NAGPUR ONLINE TENDER

Published On: May 24 2023 10:00AM

Last Date : Jun 25 2023 5:00PM

View Documents
परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) आंतरराज्य व्यापार वृद्धी - परराज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी
View Documents
2) आंतरराज्य ट्रेडर्स यादी
View Documents
परिपत्रक

इतर संस्था

बातम्या

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2023 new
View Documents
2) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2023
View Documents
3) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2023
View Documents
4) कृषि पणन विषयक बातम्या : डिसेंबर 2022
View Documents
5) कृषि पणन विषयक बातम्या : नोव्हेंबर 2022
View Documents
6) कृषि पणन विषयक बातम्या : ऑक्टोंबर 2022
View Documents
7) कृषि पणन विषयक बातम्या : सप्टेंबर 2022
View Documents
8) कृषि पणन विषयक बातम्या : ऑगस्ट 2022
View Documents
9) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2022
View Documents
10) कृषि पणन विषयक बातम्या : जून 2022
View Documents
11) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2022
View Documents
12) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2022
View Documents
13) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2022
View Documents
14) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2022
View Documents
15) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2022
View Documents
16) कृषि पणन विषयक बातम्या डिसेंबर 2021
View Documents
17) कृषि पणन विषयक बातम्या नोव्हेंबर 2021
View Documents
18) कृषि पणन विषयक बातम्या ऑक्टोबर 2021
View Documents
19) कृषि पणन विषयक बातम्या सप्टेंबर 2021
View Documents