-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply
Shri. Eknath Shinde
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Shri. Devendra Fadnavis
श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Shri. Ajit Pawar
श्री. अजित पवार मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Shri. Abdul Sattar
श्री. अब्दुल सत्तार मा.मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्वये 23 मार्च, 1984 रोजी झाली. कृषि पणन मंडळ हे राज्यातील कृषि मालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून या क्षेत्रात पणन मंडळाने विविध कार्ये केली आहेत. कृषि पणन मंडळाने राज्यातील पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा आणण्याबरोबरच बरोबरच सुसुत्रता आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

MSAMB Building

निविदा/दरपत्रक View All

1) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) First Extition Advertisement for Leasing of Modern Market Facility, Shirpur Tal Shirpur Dist - Dhule

Published On: Dec 4 2023 5:30PM

Last Date : Dec 11 2023 5:00PM

View Documents
2) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) First Extition Advertisement for Leasing of Modern Market Facility, Padalsa Tal- Yawal Dist -Jalgaon

Published On: Dec 4 2023 5:30PM

Last Date : Dec 11 2023 5:00PM

View Documents
3) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) First Extention Advertisement for Leasing of Export Facility Centre,Bhendi Tal- Kalwan Dist -Nashik

Published On: Dec 4 2023 5:30PM

Last Date : Dec 11 2023 5:00PM

View Documents
4) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) मिलेट (तृणधान्य) महोत्सव 2024 चे आयोजनासाठी प्रचार व प्रसिद्धीसाठी लिफलेट व फ्लेक्स छपाई करणे

Published On: Nov 29 2023 1:00PM

Last Date : Dec 11 2023 5:00PM

View Documents
5) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) मिलेट (तृणधान्य) महोत्सव 2024 चे आयोजनासाठी स्टॉल (Octonorm / Prefabricated Stall) उभारणी करणे

Published On: Nov 29 2023 1:00PM

Last Date : Dec 11 2023 5:00PM

View Documents
6) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Sillod Dist Chhatrapati Sambhajinagar

Published On: Nov 23 2023 6:30PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
7) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Shrirampur Dist Ahmednagar

Published On: Nov 23 2023 6:29PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
8) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Talegaon Dabhade Dist. Pune

Published On: Nov 23 2023 6:26PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
9) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Jadhavwadi Dist. Chhatrapti Sambhajinagar

Published On: Nov 23 2023 6:25PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
10) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Kaldongari Dist Nagpur

Published On: Nov 23 2023 6:23PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
11) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Responses to the Queries regarding RFQ cum RFP for Bapgaon Dist. Thane

Published On: Nov 23 2023 6:18PM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
12) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for Preparation of DFR for Development of Integrated Agri-Marketing Project at Proposed land at MIDC Sillod, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar

Published On: Nov 7 2023 9:27AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
13) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for preparation of DFR for Agri-Marketing and Post-harvest infrastructures in Shrirampur taluka Dist. Ahmednagar.

Published On: Nov 7 2023 9:24AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
14) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for preparation of DPR for Development of Agri-Marketing Facilities at Talegaon Dabhade, Dist. Pune.

Published On: Nov 7 2023 9:22AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
15) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for preparation of DPR for Development of Agri-Marketing Facilities at Jadhavwadi, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar.

Published On: Nov 7 2023 9:20AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
16) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for preparation of DPR for Development of Agri-Marketing Facilities at Kaldongari (Dist. Nagpur)

Published On: Nov 7 2023 9:18AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
17) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) RFQ cum RFP for Selection of Consulting Firm for preparation of DPR for Development of Agri-Marketing Facilities at Bapgaon (Dist. Thane)

Published On: Nov 7 2023 9:16AM

Last Date : Dec 11 2023 4:00PM

View Documents
18) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) ONLINE TENDER II TIME-FIRE FIGHTING SUPPLY INSTALATION AT APMC NAGPUR

Published On: Nov 30 2023 11:00AM

Last Date : Dec 14 2023 5:00AM

View Documents
परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) आंतरराज्य व्यापार वृद्धी - परराज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी
View Documents
2) आंतरराज्य ट्रेडर्स यादी
View Documents
परिपत्रक

इतर संस्था

बातम्या

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) कृषि पणन विषयक बातम्या : ऑगस्ट 2023 new
View Documents
2) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2023 new
View Documents
3) कृषि पणन विषयक बातम्या जून 2023
View Documents
4) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2023 new
View Documents
5) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2023
View Documents
6) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2023
View Documents
7) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2023
View Documents
8) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2023
View Documents
9) कृषि पणन विषयक बातम्या : डिसेंबर 2022
View Documents
10) कृषि पणन विषयक बातम्या : नोव्हेंबर 2022
View Documents
11) कृषि पणन विषयक बातम्या : ऑक्टोंबर 2022
View Documents
12) कृषि पणन विषयक बातम्या : सप्टेंबर 2022
View Documents
13) कृषि पणन विषयक बातम्या : ऑगस्ट 2022
View Documents
14) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2022
View Documents
15) कृषि पणन विषयक बातम्या : जून 2022
View Documents
16) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2022
View Documents
17) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2022
View Documents
18) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2022
View Documents
19) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2022
View Documents
20) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2022
View Documents
21) कृषि पणन विषयक बातम्या डिसेंबर 2021
View Documents
22) कृषि पणन विषयक बातम्या नोव्हेंबर 2021
View Documents
23) कृषि पणन विषयक बातम्या ऑक्टोबर 2021
View Documents
24) कृषि पणन विषयक बातम्या सप्टेंबर 2021
View Documents