Back

शेतमालाच्या संभाव्य किंमतींचे अहवाल


मराठी आवृत्ती
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -ऑगस्ट 2023
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 03 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 03 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 10 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 10 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 17 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 17 सप्टेंबर 2023 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -सप्टेंबर 2023
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 24 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 22 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 01 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 29 सप्टेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 08 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 06 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 15 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 13 ऑक्टोबर 2023 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -जानेवारी-मार्च 2024
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 27 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 29 ऑक्टोबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 5 नोव्हेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 3 नोव्हेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 19 नोव्हेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 17 नोव्हेंबर 2023 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -जानेवारी-मार्च 2024 (सुधारीत)
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 26 नोव्हेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 24 नोव्हेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 3 डिसेंबर2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 01 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 10 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 08 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 17 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 15 डिसेंबर 2023 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -जानेवारी-मार्च 2024
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 07 जानेवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 05 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 14 जानेवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 12 डिसेंबर 2023 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 21 जानेवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 19 जानेवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 28 जानेवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 25 जानेवारी 2024 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -एप्रिल - जून 2024
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 4 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 2 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 11 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 9 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 9 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 18 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 16 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 26 फेब्रुवारी 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 26 फेब्रुवारी 2024 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -एप्रिल - जून 2024
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 18 मार्च 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 18 मार्च 2024 अखेर
संभाव्य किंमतींचा सुधारीत अहवाल -एप्रिल - जून 2024
साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 01 एप्रिल 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 01 एप्रिल 2024 अखेर
संभाव्य किंमतींचा अहवाल -जुलै ते सप्टेंबर 2024
साप्ताहिक बाजार अहवाल 15 एप्रिल 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 15 एप्रिल 2024 अखेर
साप्ताहिक बाजार अहवाल 29 एप्रिल 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 29 एप्रिल 2024 अखेर
साप्ताहिक बाजार अहवाल 7 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 7 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक बाजार अहवाल 13 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 13 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक बाजार अहवाल 20 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 20 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक बाजार अहवाल 27 मे 2024 अखेर
साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल 27 मे 2024 अखेर
संभाव्य किंमतीचा सुधारित अहवाल _माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२४
            
इंग्रजी आवृत्ती
Price Forecast Report - August 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 3rd September 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 10th September 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 17th September 2023
Price Forecast Report - September 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 24th September 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 1st Octber 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 8th Octber 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 15th Octber 2023
Price Forecast Report - January- March 2024
Weekly Prices Monitoring Report As on 29th Octber 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 5th November 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 19th November 2023
Price Forecast Report - January- March 2024 (Updated)
Weekly Prices Monitoring Report As on 26th November 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 3rd December 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 10th December 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 17th December 2023
Weekly Prices Monitoring Report As on 17th December 2023
Price Forecast Report - January- March 2024
Weekly Prices Monitoring Report As on 7th January 2024
Weekly Prices Monitoring Report As on 14th January 2024
Weekly Prices Monitoring Report As on 21st January 2024
Weekly Prices Monitoring Report As on 28th January 2024
Price Forecast Report - April-June 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 4th Fabruary 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 11th Fabruary 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 18th Fabruary 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 26th Fabruary 2024
Price Forecast Report - April-June 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 18th March 2024
Revised Price Forecast Report - April-June 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 01st April 2024
Revised Price Forecast Report - July- Sept 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 15th April 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 07th May 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 13th May 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 20th May 2024
Weekly Prices Monitoring Report As 27th May 2024
Price Forecast Report(July-Sept 2024)