Mr. Subhash Deshmukh
Hon. Minister of Co-operation, Marketing & Textiles
 
  Mr. Sadabhau Khot
Hon. State Minister of Agriculture & Horticulture, Marketing
 
 
Tender NamePublished OnLast Date
Request for Proposals (RFP) for Internal Audit for FY 2017-18.09/05/2017 11:0009/06/2017 13:00
Tender NamePublished OnLast Date
Rent out cold storage facility23/05/2017 10:0029/05/2017 17:30
*Design, Development, Implementation & Training of a Web Based Data Management Portal and Android based data input toolnew
*Application for the post of Assistant Professornew
*CAIM-Recruitment_May_2017_Application_Form_&_Position_Qualificationnew
*CAIM-Rec_Admin_Officer_PMU_April_2017_Application_Form_&_Qualificationnew
*Circular for VHT of Mangoes for the season 2017-2018 new
*शासनातील सेवानिवृत्त अधिकारी -कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेणेबाबत. new
* विकिरण सुविधा केंद्र, वाशी, नवी मुंबई येथे कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी घेणेबाबतची जाहिरात
*महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामध्ये सरळसेवा भरती करीता दि. २६.०२.२०१४ रोजीच्या जाहीरात अनुसरुन सुरु केलेली भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत.

थेट पणन,खाजगी बाजार व सिंगल लायसनकरीता ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना(परिपत्रक)new

* संत शिरोमणी सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान राबविणेबाबत शासन शुद्धीपत्रक new

* संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान राबविणेबाबत शासन निर्णय   new

* शेतक-यांना त्यांचे भाज्या, फळे, अन्नधान्य आणि इतर कृषि उत्पादने थेट विक्रीसाठी शेतकरी बाजार दर शनिवारी किंवा रविवारी भरविण्याबाबत शासन निर्णय   new

*Farmers Directory -Public Appeal
*Common Accounting System for APMCs
*Agribusiness Infrastructure Development Investment Program-DPR for Nasik & Aurangabad-Amravati IVCs (ADB ided Project)